Makedonski glas

Ognen Bojadžiski, prvi urednik

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj od 1993. godine, izdaje svoje informativno glasilo „MAKEDONSKI GLAS, a tiskaju se 6 broja godišnje.

„MAKEDONSKI GLAS“ se tiska sredstvima iz Državnog proračuna RH posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i donacijama.

Sve upite u vezi glasila „MAKEDONSKI GLAS slati na adresu Zajednice Makedonaca u RH ili putem e-pošte na: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  ili  zmurh.hr@gmail.com

 

IZDAVAČ:

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj

Masarykova 16/1, 10 000 Zagreb

tel/fax: 01/ 48 72 655

e-mail: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  ili  zmurh.hr@gmail.com

ISSN 1333-7769

Za izdavača: Ilija Hristodulov, e-mail: ilinden.rijeka@gmail.com

UREDNIŠTVO:

Glavni i odgovorni urednik:

Milena Georgievska, e-mail: m.georgievska@gmail.com

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:

Elizabeta Petrovska, e-mail: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  ili  zmurh.hr@gmail.com

Kompjutorska obrada:

Budem Consulting d.o.o.

Prijevod i lektura:

Lidija Georgieva, e-mail: bekos@bekos.hr

Tajnik i korektor:

Elizabeta Petrovska, e-mail: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  ili  zmurh.hr@gmail.com

REDAKCIJSKI ODBOR:

Vasil Tocinovski, e-mail: vtocinovski@hotmail.com

Milena Zlateska, e-mail: milena.zlateska@hotmail.com

Mirjana Majić, e-mail: mkd.biljana.zadar@gmail.com

REDAKCIJA:

Elizabeta Petrovska – Zagreb, e-mail: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  ili  zmurh.hr@gmail.com

Julijana Mladenovska-Tešija – Osijek, e-mail: julijana.tesija@gmail.com

Gordana Kvajo – Rijeka, e-mail: kvajo.gordana@gmail.com

Antonela Galić – Zadar, e-mail: palomapicasso65@gmail.com

Marta Žaja – Split, e-mail: marti-cka@hotmail.com

Mihaela Zlateska – Pula, e-mail: mihaela.zlateska@gmail.com

TISAK:

M-PRINT“ d.o.o.

III. Barutanski breg 10, 10 000 Zagreb

tel/fax: 01/ 24 21 491

web: www.m-print.hr ; e-mail: info@mprint.hr

.

UREDNICI:

Blagoja Jovanovski, drugi urednik
Marina Apostolovska, treći urednik
Milena Georgievska, četvrti urednik

Comments are closed.