За издаваштвото

Заедницата на Македонците во Република Хрватска е издавач на педесетина вредни книги, дела на нејзините членови, кои се печатат со средства од Државниот буџет на РХ со посредство на Советот за националните малцинства на Република Хрватска и со донации. Книгите можат да се набават во седиштето на ЗМРХ, на адреса Масарикова 16/1 во Загреб.

 

ИЗДАНИЈА:

 

* Хронологија на Охридската Архиепископија – Огнен Бојаџиски, 1994.

* Прометеи македонски – Огнен Бојаџиски, 1998.

* Мојот пат – Лилјана Димова Петернел, 1998.

* Да видам Охрид, Струга да видам – Константин Миладинов, 2001.

* Хрватско-македонски односи низ вековите – Благоја Јовановски, 2002.

* Зборник – Денови на Димитрија и Константин Миладинови, 2003.

* Калинка-Нар – Ратко Димовски, 2004.

* Танго – Марина Апостоловска, 2004.

* Крлежа и Македонија – Огнен Бојаџиски, 2005.

* Од текст до претстава – Борислав Павловски, 2005.

* Поврзници македонско-хрватски – Горан Калоѓера, 2005.

* Солзи полни насмевки – Елизабета Петровска, 2006.

* МКД “Браќа Миладиновци“ – Осиек (1994.-2006.) – Благоја Јовановски, 2006.

* Македонци во Хрватска – Огнен Бојаџиски, 2006.

* Препознавања – Горан Калоѓера, 2007.

* Гужва на гранка – Наташа Ламбевска, 2007.

* Денови на браќата Миладиновци (1998.-2007.) – Благоја Јовановски, 2008.

* Бели мугри (1939.-2009.), репринт – Кочо Рацин, 2009.

* Хронологија на Охридската Архиепископија II – Огнен Бојаџиски, 2010.

* Егзил во македонската книжевност – Борјана Прошев-Оливер, 2010.

* Нескротливо чувство – Ивона Дуноски, 2011.

* Стари македонски семејства во Хрватска – Марина Апостоловска, 2011.

* “Пат” Друг пат – Лилјана Димова Петернел, 2011.

* Носталгија и љубов – Мирјана Мајиќ и Еми Лонгин, 2011.

* Македонски XIX век – Горан Калоѓера, 2011.

* Сјајот на скршениот кристал – Елизабета Петровска, 2011.

* Столетни опстојби – Васил Тоциновски, 2012.

* Македонско-хрватска тангента – Сашо Георгиевски, 2012.

* Сонце – Анка Рабузин, 2012.

* Песни од душа – Мирјана Мајиќ, 2012.

* Вечните Миладиновци – Благоја Јовановски, 2013.

* Македонски јазик – Наташа Здравковска Стојановска и Сузана Сурловска Ѓеоргиевска, 2014.

* Македонската литература и граматикаНаташа Здравковска Стојановска и Сузана Сурловска Ѓеоргиевска, 2014.

* Огниште – Милена Златеска, 2014.

* Лов на елени – Васил Тоциновски, 2015.

* Убавиот збор и железна врата отвора – Елизабета Петровска, 2015.

* Македонски бои во славонската рамница – траги на сеќавања – Јагода Тренеска Цветичанин, 2015.

* Стари македонски семејства во Хрватска 2 – Марина Апостоловска, 2016.

Сончева понорница – Огнен Бојаџиски, 2016.

Ода на љубовта – Милена Златеска, 2017.

Чувари на душата – Милена Златеска, 2019.

* Во прегратка на љубовта – Мирјана Мајиќ, 2019.

На брегот – Милена Златеска, 2020.

Македонија така далечна, а така блиска – Драгољуб Сиљаноски, 2020.

На каучот на Зигмунд Фројд – Јулијана Младеновска-Тешија, 2021.

Дом на срцето – Милена Златеска, 2022.

* Мајкиниот македонски готвач – Марија Чинчурак, 2023.

* Урна полна ветувања – Габриела Давидовска Баниќ, 2024.

Comments are closed.