Tijela ZMRH

Tijela ZMRH

SKUPŠTINA

Najviše tijelo ZMRH koje čine po tri zastupnika-članova iz svih MKD-a u sastavu ZMRH. Na sjednici Skupštine vrednuje se prijašnji rad i donose glavne odluke za sljedeću godinu i daljnji rad. Skupština bira članove svih ostalih tijela ZMRH.

UPRAVNI ODBOR

Upravlja tekućim poslovima i aktivnostima ZMRH, a sastaje se tri do četiri puta godišnje. Članovi UO-a su: Ilija Hristodulov, Boris Trajanovski, Cvetko Popovski, Marta Žaja, Mirjana Majić, Elizabeta Petrovska i Milena Zlateska.

Predsjednik ZMRH ujedno je i predsjednik UO-a. Predsjednik ZMRH je ILIJA HRISTODULOV (ilinden.rijeka@gmail.com), potpredsjednici su BORIS TRAJANOVSKI (boris-trajanovski@net.hr) i CVETKO POPOVSKI (cvetkopopovski45@gmail.com), a tajnik ELIZABETA PETROVSKA (zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr ili zmurh.hr@gmail.com).

Ilija Hristodulov
Boris Trajanovski
Cvetko Popovski
Elizabeta Petrovska

Comments are closed.