ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

ЗАЕДНИЦА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

 

ASSOCIATION OF MACEDONIANS IN REPUBLIC OF CROATIA

.

 

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj (ZMRH) formirana je 22.12.1991. godine i već 33 godine djeluje kao etnička i nacionalna zajednica, odnosno kao apolitička i neprofitna udruga. Njezina temeljna djelatnost sastoji se u očuvanju nacionalnog identiteta i entiteta, njegovanju jezika, folklora, pisane riječi, kulturnih i prirodnih bogatstava Republike Makedonije, povijesnih činjenica i istina, kao i održavanju tijesnih kontakata s matičnom državom i suradnjom s njezinim institucijama.

ZMRH uspješno surađuje s Veleposlanstvom R. Makedonije u R. Hrvatskoj, Makedonskom Pravoslavnom Crkvom u R. Hrvatskoj, vijećima i predstavnicima makedonske nacionalne manjine, te sa svim mjerodavnim institucijama u R. Hrvatskoj i R. Makedoniji.

Osnovni cilj članova ZMRH je da budu lojalni i dostojni građani Republike Hrvatske kao časni i dostojni ambasadori Republike Makedonije.

U sastavu ZMRH djeluje 6 (šest) Makedonskih Kulturnih Društava:

MKD „OHRIDSKI BISER“ – Zagreb,

MKD „BRAĆA MILADINOVCI“ – Osijek,

MKD „ILINDEN“ – Rijeka,

MKD „MAKEDONIJA“ – Split,

MKD „BILJANA“ – Zadar,

MKD „SV. KIRIL I METODIJ“ – Pula.

Programska orijentacija ZMRH i njenih društava veoma je ambiciozna i raznolika, a sastoji se od: glazbeno-scenskih, likovno-izložbenih, književno-lingvističkih, informativno-obrazovnih, prosvjetno-pedagoških i povijesno-nakladničkih aktivnosti.

Na nivou ZMRH obilježavaju se veći i značajniji jubileji i blagdani. Svake se godine tradicionalno proslavlja “ILINDEN”, zatim DAN ZMRH, “RACINOV DAN – BIJELA SVITANJA”, “DANI BRAĆE MILADINOV”, DANI SV. KIRILA I METODIJA, “DANI GLAGOLJAŠA”, “STVARALAŠTVO MAKEDONSKIH UMJETNIKA U HRVATSKOJ”, “DANI MAKEDONSKE KULTURE”, “DANI MAKEDONSKOG FILMA”, organiziraju se razne IZLOŽBE, PROMOCIJE, TRIBINE i još puno drugih događaja.

Osobiti uspjeh ZMRH je održavanje Ljetnog kampa – škola makedonskog jezika s radionicama za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine R. Hrvatske. Otvorene su i rade dopunske izborne nastave makedonskog jezika i kulture za učenike u osnovnoj školi u Zagrebu, Puli, Osijeku, Rijeci i u Splitu, kao i dopunske izborne nastave makedonskog jezika i kulture za učenike u srednjoj školi u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Također, već nekoliko godina za redom održava se i Radionica za njegovanje makedonskog jezika za odrasle u Zagrebu i Rijeci.

Za svoj rad, ZMRH je dobila nekoliko priznanja među kojih i priznanje „Povelja Republike Makedonije“ od predsjednika Republike Makedonije dr. Đorge Ivanova, za osobite zasluge i dostignuća u svojoj djelatnosti kao organizacija za očuvanje i promicanje makedonskih povijesnih, kulturnih i duhovnih tradicija i vrijednosti u svijetu, kao i za doprinos unapređenja prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Makedonije i Republike Hrvatske, te priznanje za suradnju i doprinos u promicanju i razvitku kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u RH od Savjeta za nacionalne manjine RH.

Unutar Makedonskih Kulturnih Društava formirane su različite sekcije kao što su: folklorne, pjevačke, instrumentalne, recitatorske, športske, dječje, etno-radionice, kulinarske itd. Makedonska Kulturna Društva održavaju i svoje samostalne kulturne manifestacije, a nastupaju i na kulturnim manifestacijama diljem Hrvatske.

Programske aktivnosti ZMRH financiraju se sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, sredstvima ministarstava Republike Hrvatske i Republike Makedonije, sredstvima na razini gradova i županija RH, te ostalim individualnim donacijama.

Realizacija programa prati se preko Hrvatske radiotelevizije i to preko multinacionalnog programa za nacionalne manjine “PRIZMA”, preko radio-emisija nacionalnih manjina, preko dnevnog tiska i drugih medija.

Comments are closed.