MKD „BRAĆA MILADINOVCI“ – OSIJEK

MKD „BRAĆA MILADINOVCI“ – OSIJEK

NAZIV:  Makedonsko Kulturno Društvo „Braća Miladinovci“ – Osijek

ADRESA:  Kneza Trpimira 1 C, 31 000 Osijek

TELEFON:  031/ 208 903

FAX:  031/ 208 903

E – MAIL: mkd.b.miladinovci1994@gmail.com

ŽIRO – RAČUN:  2500009 – 1102005464

IBAN:  HR7325000091102005464

BANKA:  Hypo Alpe-Adria-Bank, Osijek

MATIČNI BROJ:  00964930

OIB:  80243866274

DATUM OSNIVANJA:  22. 10. 1994.

PREDSJEDNIK:  Boris Trajanovski, boris-trajanovski@net.hr

Boris Trajanovski

POTPREDSJEDNIK:  Ivan Čerba

TAJNIK:  Svjetlana Pavić

Comments are closed.