MKD „ILINDEN“ – RIJEKA

MKD „ILINDEN“ – RIJEKA

NAZIV:  Makedonsko Kulturno Društvo „Ilinden“ – Rijeka

ADRESA:  Matačićeva ulica br. 5, 51 000 Rijeka

TELEFON:  051/ 312 029

FAX:  051/ 312 175

E – MAIL:  ilinden.rijeka@gmail.com

ŽIRO – RAČUN:  2340009 – 1117017401

IBAN:  HR3823400091117017401

BANKA:  Privredna banka Zagreb, Rijeka

MATIČNI BROJ:  03703665

OIB:  27273901717

DATUM OSNIVANJA:  13. 01. 1991.

PREDSJEDNIK:  Ivona Dunoski Mitev, ivona.dunoski@gmail.com

Ivona Dunoski Mitev

POTPREDSJEDNICI:  Lidija Božić i Vanđa Kalić

TAJNIK:

Comments are closed.