MKD „MAKEDONIJA“ – SPLIT

MKD „MAKEDONIJA“ – SPLIT

NAZIV:  Makedonsko Kulturno Društvo „Makedonija“ – Split

ADRESA:  Mažuranićevo šetalište 8 A, 21 000 Split

TELEFON:  021/ 317 184

FAX:  021/ 317 184

E – MAIL:  mkdmak.split@gmail.com 

ŽIRO – RAČUN:  2340009 – 1100036984

IBAN:  HR2123400091100036984

BANKA:  Privredna Banka Zagreb, Split

MATIČNI BROJ:  03777472

OIB:  20090637042

DATUM OSNIVANJA:  30. 06. 1991.

PREDSJEDNIK:  Marta Žaja, marti-cka@hotmail.com

Marta Žaja

POTPREDSJEDNICI:  Venka Džanko i Ljubinka Tasić

TAJNIK:  

Comments are closed.