МКД „МАКЕДОНИЈА“ – СПЛИТ

МКД „МАКЕДОНИЈА“ – СПЛИТ

НАЗИВ:  Македонско Културно Друштво „Македонија“ – Сплит

АДРЕСА:  Мажураниќево шеталиште 8 A, 21 000 Сплит

ТЕЛЕФОН:  021/ 317 184021/ 317 184

ФАКС:  021/ 317 184

Е – МАИЛ:  mkdmak.split@gmail.com 

ЖИРО – СМЕТКА:  2340009 – 1100036984

IBAN:  HR2123400091100036984

БАНКА:  Привредна банка Загреб, Сплит

МАТИЧЕН БРОЈ:  03777472

ЛИБ:  20090637042

ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ:  30. 06. 1991.

ПРЕТСЕДАТЕЛ:  Марта Жаја, marti-cka@hotmail.com

Марта Жаја

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ:  Венка Џанко и Љубинка Тасиќ

СЕКРЕТАР:  

Comments are closed.