За македонската традиција

За македонската традиција

 

Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија, таа овозможува да се зачува, негува и афирмира културниот идентитет на Македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје.

 

Македонија е земја во која минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе го разубавила и оплеменила. Во Македонија, старата и богата македонска традиција на најубав можен начин се измешала со напредокот и современиот живот, па така сплотени заедно претставуваат една успешна целина која во себе ги содржи сите елементи на една култура која се темели на своите вековни обичаи.

 

 

Comments are closed.