Ali Čair – Prilep

Ali Čair - Prilep

Ali Čair je naselje iz neolitičkoga i rimskoga doba u Prilepu. Prilikom izgradnje novog naselja Ali Čair, na ulici „Duško Naumovski“ br. 12, s iskopavanjima u 1968. i 1972. godini utvrđen je kulturni sloj s jednim horizontom živlejnja, točnije, ostacima naselja iz kasnog neolitika.

Na oko 100 m sjeverno, na mjestu gdje se nalazi Zološki vrt, također prilikom građenja stanbenih zgrada otkriveni su temelji zidova građenih od drobljenog kamena i vapnene žbuke, kao i puno fragmenata od keramičkog posuđa, krovne šindre i arhitektonskih elemenata od mramora. U neposrednoj blizini nađene su i dvije pločice od mramora s reljefnom predstvaom božica Venera i Minerva. Nalazi se čuvaju u Zavodu i Muzeju u Prilepu.

Figurica s rupicama – Ali Čair, Prilep

Izvor: Vikipedija


Comments are closed.