Bubanj

Bubanj

Bubanj (tapan) je tradicionalni makedonski narodni instrument iz skupine udaraljki, napravljen od bukvinog, orahovog ili kestenovog drveta i pokriven štavljenom ovčjom ili kozjom kožom s obje strane. Kože su razapete preko dva obruča i zategnute užadima koji dijagonalno idu od jednog do drugog obruča. On se svira s dvije posebne palice: kukuda i pračka (štap). Kukuda se pravi od orahovog drveta i po formi je nešto nalik na cijev. Pračka je tanka, i pravi se obično od psećeg drena ili vrbe. Bubnjar čuva bubanj naramljen s remenom u malo pognutom položaju da može udarati kukudom s jedne strane, a pračkom s druge. Kože se zatežu s povlačenjem užadi naviše, jedno po jedno. Predviđen je da izdrži težinu odraslog čovjeka pri izvođenju narodnih igara i ora.

O bubnju se znalo još u neolitiku. U Makedoniji postoje srednjevjekovni zidni crteži (između 14. i 16. stoljeća) s bubnjarima i drugim glazbenicima. Rijetko se koristi kao solo instrument. Obično se svira zajedno s drugim instrumentima, osobito sa zurlama. Ovaj način sviranja rezultira mješavinom dubokih i visokih zvukova, s kompleksnim ritmom i nepredvidljivim ritmičkim izražajem.

 

Comments are closed.