Listopad 9, 2013

Kočanska rižina polja

  Jedno od najvećih bogatstava Makedonije i njezin pravi ponos, nadaleko su poznata kočanska rižina polja. Slikovita Kočanska dolina smještena