Dragan Dautovski

Dragan Dautovski

Dragan Dautovski rođen je 1957. godine u selu Rusinovo, Berovo, Makedonija. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za glazbenu umjetnost u Skopju, gdje je na odjelu narodnih instrumenata radio kao profesor za instrumente kaval, gajdu i tamburu. On je muzikološki ekspert koji majstorski svira na više od 20 narodnih instrumenata. Jedino Dautovski svira i na unikatnoj terakotnoj kuglastoj flauti okarini, koja datira iz neolitskog razdoblja i čija se starost procjenjuje na preko 6000 godina, a pronađena je 1989. godine na arheološkom nalazištu „Mramor“ do naselja Čaška u blizini Velesa. Flauta izvorno ima tri tona koja se dobivaju iz tri otvora postavljena u obliku trokuta, a Dautovski je na njoj uspio otsvirati čak 16 tonova.

Godine 1992. osnovao je narodni ansambl „Mile Kolarovski“, s koim nastupa u Makedoniji i inozemstvu, te ostvaruje veliki broj snimki za MRT. Nakon što je napisao glazbu za film „Prije kiše“, 1995. godine osnovao je grupu „DD Sintezis“, čija je osnovna ideja bila da proučava makedonski glazbeni folklor i folklorno blago. Godine 2000. formira „Dragan Dautovski Kvartet“, u kojem svira i nastupa s Aleksandrom Popovskom (vokal, dajre i klavijature), Bajsom Arifovskom (tambura i kaval) i s njegovim sinom Ratkom Dautovskim (tapan, tarabuka i druge udaraljke).

Dragan Dautovski je autor brojnih albuma i djela za instrumentalne sastave i vokalne soliste, grupe i orkestre, koji uključuju narodne makedonske instrumente. Ovaj glazbenik bio je priznat i od strane UNESCO-a 2007. godine. Održao je veliki broj koncerata i s nastupima na glazbenim festivalima diljem svijeta promovira makedonski autentični, tradicionalni etno zvuk. Iz njegovog raznolikog repertoara izvire suptilna umjetnička kreativnost, osobito kada njegovo virtuozno muziciranje na maloj kuglastoj flauti doseže svojevrsnu perfekciju i izražavajući neizrecivo, budi senzibilitet davnih vremena.

Comments are closed.