ožujak 2014

Etno grupa „Ljubojna“

Bitolska etno grupa „Ljubojna“ je sinteza akustične, elektronske, tradicionalne i suvremene glazbe. Ona strastveno svira ovu glazbu u svim njezinim

Etno grupa „Monistra“

Etno grupa „Monistra“ osnovana je 2002. godine. Sastav grupe sačinjavaju: osnivač Aleksandar Jovevski (kaval, tambura, gajda, tapan), Jovan Strezoski i