28. Денови на македонската култура – Св. Кирил и Методиј – Сплит – II дел

28. Денови на македонската култура – Св. Кирил и Методиј – Сплит – II дел

  

  

  

  

Во рамките на „28. Денови на македонската култура – Св. Кирил и Методиј“ во Сплит, а во соработка со Заедницата на Македонците во Република Хрватска, на 15 ноември 2019 година беше отворена самостојна изложба „Носии со современ дизајн на традиционалната македонска култура“ од етно дизајнерот Благородна Донева од Велес, Македонија. Изложбата се одржа во просториите на Македонското културно друштво „Македонија“ со пригодна програма на секциите на Друштвото.

Повеќе за тоа прочитајте во “Македонски глас” бр. 122.

Comments are closed.