Редовно Собрание на Заедницата на Македонците во РХ

Редовно Собрание на Заедницата на Македонците во РХ

  

  

  

На 7 декември 2019 година Заедницата на Македонците во РХ во своите простории во Загреб одржа редовно годишно Собрание со делегатите од сите македонски културни друштва во Хрватска.

Повеќе за тоа прочитајте во “Македонски глас” бр. 122.

Comments are closed.