Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 07.05.2023. godine

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 07.05.2023. godine

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 07.05.2023. godine

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina-u-jedinicama-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-7-5-2023/3635

Makedonke i Makedonci, izađite na izbore za članove vijeća i predstavnike makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostvarite svoje demokratsko pravo glasa. Dajte svoj glas onima za koje smatrate da su najzaslužniji da vas zastupaju naredne 4 godine. Za bolje sutra!

Comments are closed.