June 2023

Ноќ на книгата 2023.

И оваа 2023 година, по повод „Меѓународниот ден на книгата и авторските права“ и „Денот на хрватската книга“, во Хрватска