Golemo Gradište

Golemo Gradište

Makedonska povijest je prebogata. O tome svjedoče brojna arheološka nalazišta na području Makedonije, gdje se kontinuirano otkrivaju tajne o životu od prije više tisuća godina. Među njima je i lokalitet Golemo Gradište.

Golemo Gradište se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Makedonije, na površini od 17 ha između kratovskih sela Dimonci i Konjuh, na visokom brdu pored Krive rijeke. To je utvrđeno gradsko naselje iz kasne antike i srednjeg vijeka. Lokalitet izgrađen u 6. stoljeću, najistraženiji je na ovom području koje je bilo naseljeno još od prapovijesti.

Zbog brojnih ostataka velikih i značajnih građevina, bogatog arheološkog materijala, više bazilika, novca, stakla i drugih predmeta, pretpostavlja se da se na ovom mjestu nalazio drevni grad Tranupara, u narodnim pričama poznat pod nazivom Konjuh-grad. U ranokršćanskom razdoblju grad je bio drugo najveće i najvažnije trgovačko i crkveno središte u rimskoj provinciji Dardaniji, smješten na glavnoj cesti koja je vodila prema Sofiji.

I danas su ondje vidljive kuće, ulice, odvodi, kanalizacija, cisterna za vodu, pa čak i stepenice, a na jugozapadnoj strani brda u strmoj mekoj vulkanskoj stijeni postoje male udubljene odaje za koje se vjeruje da su bile monaške ćelije. Na gornjem zaravnjenom dijelu ima ostataka od stražarskih kula i tvrđave, a u stijenama je napravljeno svetište. Dominacija brda nad širom okolicom bila je od velike strateške važnosti za sigurnost grada i njegovih stanovnika u tadašnjim nemirnim vremenima.

Legenda kaže da negdje ispod vode Krive rijeke postoji ulaz koji vodi u tajnu sobu koja se nalazi usred brda i do koje se može stići samo rano ujutro. Tamo je bila figura žene pred kojom svijetli vječna svjetlost. Kuda idu šatke, odande je ulaz u grad. Vjeruje se da je ulaz u tvrđavu u blizini Rakle mosta na Krivoj rijeci. Njime se stiže do sela Dimonci koje je od starog grada udaljeno oko 2 km.

Oko 300 m južno od grada, nalazi se crkva „Sv. Jovan Krstitelj“, izgrađena 1955. godine. Bila je napravljena na mjestu gdje je otkriven Grad ratnika ili Zlatni grad, kako ga mještani nazivaju. Uz nju su ostaci grobnice i stare crkve Rotonde, napravljene od zelenog vulkanskog kamena. Rotonda potječe iz 6. stoljeća i svojim je kružnim oblikom jedinstvena u Makedoniji i rijetkost na Balkanu.

U podnožju nalazišta ima i ostataka gradske bazilike i jedne grobne crkve „Sv. Đorđi“ iz 14. stoljeća. To je mala crkva u čijoj se unutrašnjosti uz oltar nalaze ostaci živopisa. Godine 1954. crkva je stavljena pod zakonsku zaštitu i proglašena je spomenikom kulture.

Comments are closed.