Plavi virovi Debrca

Plavi virovi Debrca

Čista i netaknuta priroda u Makedoniji obiluje bogatim i raznolikim biodiverzitetom kojeg treba zaštititi i sačuvati za buduće generacije. U zapadnoj Makedoniji, samo nekoliko kilometara od puta Kičevo-Ohrid, oko 30 km sjeverno od Ohrida, na području općine Debrca, između sela Belčišta i Novo Selo, nalazi se močvara Belčiško Blato, također poznata i kao Sini Viroj ili Belčiški plavi virovi, zbog velikog broja jezeraca modro plave boje. To je najveće očuvano vodeno stanište u Makedoniji, s površinom od oko 1,2 km2.

Močvara je prirodni rezervat, reliktni ostatak nekadašnjeg Desaretskog jezera, koje je u pliocenu poplavilo dolinu Debrca. Sa sjevera i istoka omeđena je uzvisinom Gaber, koja je izbačeni zapadni ogranak Ilinske planine, dok je s juga i istoka otvorena prema prostranoj ravnici dolinskog dna Debrca, s nadmorskom visinom od 767 m. Napaja se iz nekoliko obilnih hladnih kraških izvora čiji izljev tvori rijeku Matica.

Povlačenjem Desaretskog jezera duž rijeke Sateska, brojne endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta nastavile su i dalje postojati na ovom području. Istraživanja su pokazala da u vodenom ekosustavu močvare postoji velika raznolikost flore i faune. Zabilježen je veliki broj različitih biljnih vrsta, vrsta riba, ptica, sisavaca, vodozemaca, gmazova i beskralješnjaka: bijela roda, ibis, patke, vidre, šišmiši…

Mještani močvaru koriste za ispašu i napajanje stoke, kosidbu, lov, ribolov i za rekreaciju kao izletište. Osobito je specifična i po poplavljenim šumama johe. Lokalitet je uređen klupama, vidikovcima i promatračnicom za ptice. Staza u dužini od oko 5 km koja vodi pored razigranih virova i malih izvora idealna je za turističke ruralne aktivnosti, a pogled na rijeku Matica, čije vode kroz rijeku Sateska završavaju u Ohridskom jezeru, čudesan je.

Belčiško Blato dio je mreže „Emerald“, koju čine područja od posebnog interesa za očuvanje i buduće zaštićeno europsko područje kao Park prirode iz najveće europske mreže zaštićenih područja u svijetu „Natura 2000“.

Comments are closed.