2006

Рацинов ден во Самобор

  Во Самобор на 25 ноември 2006 година се одржа културната манифестација “Рацинов ден” во спомен на познатиот македонски поет

Илинден 2006.

            На 29 јули 2006 година во националниот парк „Голубињак“ во општина Локве во Горски