2007

Рацинов ден во Самобор

            Во организација на Заедницата на Македонците во РХ и МКД “Охридски бисер” од Загреб,

Летен камп "Рогач 2007"

  Во кампот “Еуроклуб” во Рогач, на островот Шолта покрај Сплит, од 5 до 12 август 2007 година се одржа

Илинден 2007.

          Во “Голубињак” крај Риека на чествувањето на националниот празник Илинден, на 28 јули 2007 година