2009

Илинден 2009.

        На Илинден (Св. Илија), најголемиот македонски национален празник, на 1 август 2009 година во Националниот парк