2010

Рацинов ден во Самобор

        Во чест на Рацин и печатењето на неговата збирка поезија на македонски јазик „Бели мугри“, на

Илинден 2010.

    Илинден оваа година се празнуваше со задршка поради дождот, но нас Македонците ништо не може да нè поколеба