2014

Нова книга: Огниште – Милена Златеска

Заедницата на Македонците во Република Хрватска минатогодишното издаваштво го заокружи со печатењето на стихозбирката „Огниште“. Авторка на оваа двојазична збирка

Илинден 2014.

              Централната прослава „Илинден“ за Македонците во Република Хрватска се одржа на 2 август