Arhitektura

Štipska kuća

  Kroz građevina u Štipu vidi se makedonska starogradska arhitektura tradicionalnog karaktera. Zavod i muzej Štip smješten je u obnovljenim

Tetovska kuća

  Grad Tetovo se u prošlosti dijelio na dva dijela, makedonski i turski. Makedonski je bio na vrlo uskom prostoru,

Vevčanska kuća

  Izgrađeno na strmoj padini ispod planine Jablanica, selo Vevčani je sinonim kulturne baštine kao što je stara ruralna drimkolska

Galička kuća

  Arhitektura je jedna od glavnih obilježja Galičnika koja je bila odraz kulturnog i gospodarskog života stanovništva. Mijačko područje ima

Prilepska kuća

  Prema jednoj legendi, ljudi koji su se počeli doseljavati na području grada Prilepa, svoje su kuće gradili prilepljene uz

Kratovska kuća

  Osim kula i mostova, grad Kratovo ukrašavaju i veliki broj kuća s tipičnom starogradskom tradicionalnom makedonskom arhitekturom. Zbog svog

Veleška kuća

  Grad Veles ima specifičnu brdsko-kamenitu reljefnu strukturu koja je u 19. i početkom 20. stoljeća stvorila jedinstvenu velešku arhitekturu

Bitolska kuća

  Krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća u Bitoli su građeni objekti koji sadrže stilske elemente karakteristične za sve

Kruševska kuća

  Kruševska je kuća po svojoj ljepoti nadaleko poznata, pa grad radi svoje arhitekture nazivaju i grad-muzej. Panorama Kruševa u

Ohridska kuća

  Šetajući kroz Ohrid imate osjećaj da koračate kroz stoljeća okruženi starom ohridskom narodnom arhitekturom. Ovdje je sačuvan tipični izgled