Архитектура

Штипска куќа

  Преку градбите во Штип се гледа македонската староградска архитектура од традиционален карактер. Заводот и музејот Штип е сместен во

Тетовска куќа

  Градот Тетово во минатото се делел на два дела, македонски и турски. Македонскиот бил собран на многу тесен простор,

Вевчанска куќа

  Изградено на стрмна падина под планината Јабланица, селото Вевчани е синоним на културно богатство како што е старата рурална

Галичка куќа

  Архитектурата е една од главните обележја на Галичник која била одраз на културниот и економскиот живот на населението. Мијачкиот

Прилепска куќа

  Според едно предание, луѓето кои почнале да се доселуваат на територијата на градот Прилеп, своите куќи ги граделе прилепени

Кратовска куќа

  Освен кулите и мостовите, градот Кратово го красат и големиот број куќи со типична староградска македонска архитектура. Поради неговата

Велешка куќа

  Градот Велес има специфична ридско-карпеста релјефна структура која во 19. и почетокот на 20. век создала уникатна велешка архитектура

Битолска куќа

  При крајот на 19. век и почетокот на 20. век во Битола се градени објекти кои содржат стилски елементи

Крушевска куќа

  Крушевската куќа по својата убавина е надалеку позната, па градот поради својата архитектура го нарекуваат и град-музеј. Панорамата на

Охридска куќа

   Шетајќи низ Охрид имате чувство дека чекорите низ вековите опкружени со старата охридска народна архитектура. Овде е сочуван типичниот