Книжевност

Васил Тоциновски

   Васил Тоциновски (с. Стојаково, Гевгелиско, 22 август 1946) е македонски писател, есеист, критичар, книжевен историчар, антологичар, автор за деца

Венко Андоновски

   Венко Андоновски (Куманово, 30 мај 1964) е еден од најпопуларните македонски писатели на почетокот од 21. век. Тој е

Славко Јаневски

   Славко Јаневски (Скопје, 11 јануари 1920 – Скопје, 20 јануари 2000) бил истакнат македонски раскажувач, романсиер, поет, филмски сценарист,

Крсте Петков Мисирков

   Крсте Петков Мисирков (с. Постол, Егејска Македонија, 18 ноември 1874 – Софија, Царство Бугарија, 26 јули 1926) бил македонски

Григор Прличев

  Григор Ставрев Прличев (Охрид, 18 јануари 1829 – Охрид, 6 февруари 1893) бил македонски писател и значаен претставник на

Ацо Шопов

  Ацо Шопов (Штип, 20 декември 1923 – Скопје, 20 април 1982), бил македонски академик, поет и преведувач, еден од

Блаже Конески

  Блаже Конески (с. Небрегово, Прилепско, 19 декември 1921 – Скопје, 7 декември 1993) бил македонски книжевен, културен и јавен

Браќа Миладиновци

  Браќата Димитар (Струга, 1810 – Цариград, 23 јануари 1862) и Константин (Струга, 1830 – Цариград, 18 јануари 1862) Миладинови,

Кочо Рацин

  Кочо Рацин или Koста Апостолов Солев Рацин (Велес, 22 декември 1908 – Лопушник, 13 јуни 1943), бил македонски книжевен