Народни инструменти

Дајре

   Дајрето е македонски народен ударен инструмент кој се користи за одржување на ритам. Тоа е вид на мал, рачен

Дудук

   Дудукот е македонски народен дувачки инструмент, со зарамнет крај. Се прави од дреново, јаворово или други дрва, има шест

Зурла

   Зурлата е македонски народен дувачки инструмент направен од оревово или сливово дрво. Се состои од два дела: конусна цевка

Kавал

  Кавалот е традиционален македонски народен дувачки инструмент отворен од двете страни, изработен од едно парче јасеново дрво и орнаментиран

Тапан

Тапанот е традиционален македонски народен удирачки инструмент направен од буково, оревово или костеново дрво и покриен со штавена овча или