Занаети

Самарџиство

  Самарџискиот е еден од постарите занаети. Тоа е изработка на самари за коњи и магариња. Алатот се состои од

Грнчарство

  Грнчарството е занает од вековната македонска традиција. Корените на грнчарството во Македонија датираат уште од праисторијата, па преку античкиот,