Ljepote Makedonije

Skopska Crna Gora

Planinska ljepotica u sjevernom dijelu Makedonije, smještena između Skopske kotline s juga, Kumanovske s istoka, Gnilanske sa sjevera i doline

Plavi virovi Debrca

Čista i netaknuta priroda u Makedoniji obiluje bogatim i raznolikim biodiverzitetom kojeg treba zaštititi i sačuvati za buduće generacije. U

Mali ljepotan Kamnik

Planinski prirodni krajolici u Makedoniji zaista osvajaju svojom ljepotom. Istočna Makedonija krije jedno takvo mjesto. Samo 9 km istočno od

Golemo Gradište

Makedonska povijest je prebogata. O tome svjedoče brojna arheološka nalazišta na području Makedonije, gdje se kontinuirano otkrivaju tajne o životu

Čarobni zov Zovića

Jedno od geografski najvećih i najrijeđe naseljenih, a ujedno najprivlačnijih i najopjevanijih područja u Makedoniji je Mariovo. Nalazi se oko