Убавините на Македонија

Големо Градиште

Македонската историја е пребогата. За тоа сведочат бројните археолошки наоѓалишта на територијата на Македонија каде што континуирано се откриваат тајни