Македонски градови

Битола

  Грбот на Општина Битола ја симболизира богатата историја на градот, а црвено-златниот штит ја претставува современа Битола, подемот на

Скопје

  Грбот на Градот Скопје има форма на штит, на кој горната страна е полулак свртен внатре, левиот и десниот