Tijela ZMRH

Tijela ZMRH

SKUPŠTINA Najviše tijelo ZMRH koje čine po tri zastupnika-članova iz svih MKD-a u sastavu ZMRH. Na sjednici Skupštine vrednuje se